ราศีมังกร (Capricornus) กับความเป็นมาที่คุณอาจไม่รู้ มาก่อน

ราศีมังกร (Capricornus)

ตามจริง ราศีมกร นั้นคือเเบบเดียวกัน จะพูดให้ถูก ลักษณะจริงๆ มักจะเหมือน เเพะมากกว่า แต่ตามตำนานเค้าว่าไงไปดูกันเลย มีตำนานที่ผู้คนกล่าวถึงกันมากที่สุด เรื่องเล่ามีอยู่ว่า เมื่อครั้งที่เทพทั้งหลายได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นที่ริมแม่น้ำไนล์ ก็บังเกิดไทพ่อนที่โผล่พ้นขึ้นมาจากน้ำ ซึ่งในขณะนั้น เทพแพนผู้เป็นเทพแห่งท้องทุ่ง และมีลักษณะกึ่งสัตว์กึ่งมนุษย์ โดยเทพแพนมีเขาเหมือนแพะ หูแหลม และมีขนขึ้นปกคลุมร่างกาย

เทพแพนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ จึงได้กลายร่างเป็นสัตว์เพื่อคิดจะหนีไป แต่ด้วยความร้อนรน จึงแปลงร่างเพียงเฉพาะท่อนล่างเท่านั้นให้กลายเป็นปลาและกระโดดหนีลงน้ำไป เมื่อเทพซีอุสเห็นก็คิดว่าน่าสนุกดี จึงได้บันดาลให้เกิดเป็นกลุ่มดาวของราศีมังกรขึ้นมา นอกจากนี้ ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า กลุ่มดาวนี้เป็นแม่แพะที่มีนามว่า “อามัลเทีย” แม่แพะมีหน้าที่สำคัญในการคอยให้นมแก่ซีอุสเมื่อครั้งที่เทพองค์นี้ยังคงเป็นเด็กทารกอยู่ ซีอุสจึงได้ให้เกียรติแก่เธอถึงสามอย่าง ได้แก่

  • อย่างที่หนึ่ง คือ หลังจากที่เธอเสียชีวิต ให้นำหนังไปแปะไว้ที่โล่ห์ของตนที่ชื่อว่าไอกิส ซึ่งต่อมาโลห์นี้ก็กลายไปเป็นสมบัติของอาเธน่า
  • อย่างที่สอง คือ ให้เขาของเธอนั้นอุดมไปด้วยผลไม้ทองคำจากสวนเฮสเพริเดส หากเมื่อใดที่เด็ดกินจนหมด ผลไม้เหล่านั้นก็จะงอกขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ หรือเรียกได้ว่าเป็น ‘เขาแห่งความอุดมสมบูรณ์’ นั่นเอง
  • อย่างที่สาม คือ บันดาลให้เธอกลายเป็นกลุ่มดาวราศีมังกรนั่นเอง

ทีมาข้อมูล wikipedia

เรียบเรียงโดย : timelessidaho.com

Author: timelessid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *