ทำความรู้จักโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์กันก่อน

โดเมนเนม คืออะไร ?

  • โดเมนเนม (Domain Name) โดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ เช่น siamebook.com, englishforthai.com ฯลฯ ชื่อเหล่านี้เรา เรียกว่า โดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์หรือโดเมน ในการทำเว็บไซต์ จำเป็นต้องจดโดเมนเนมหรือลงทะเบียนขอใช้โดเมนเนม โดยมีค่าใช้บริการเป็นรายปี ปัจจุบันมีค่าบริการเริ่มตั้งแต่ 300 กว่าบาทขึ้นไป
  • โดเมนเนมมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ชื่อและนามสกุล ตัวอย่าง englishforthai.com คำว่า englishforthai จะเป็นชื่อโดเมน ส่วน .com เป็นประเภทของนามสกุล โดยมีหลายแบบ อาจจะเป็น .net, .org, .co.th, .in.th ฯลฯ นามสกุลจะแยกประเภทของ โดเมนนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่นิยม .com ดีที่สุด
  • โดเมนเนมอาจจะมีชื่อย่อย หรือซับโดเมนภายในโดเมนนั้นๆ อีกที เช่น thairiety.blogspot.com, variety.siamebook.com โดยที่ – varitey เป็นชื่อซับโดเมนย่อยภายในโดเมน siamebook.com – siamebook เป็นชื่อโดเมนหลัก – .com เป็นโดเมนนามสกุล .com โดเมนเนมแบบซับโดเมนแบบนี้ นิยมนำมาให้บริการเว็บไซต์ฟรี บล็อกฟรี เช่น ของ blogger.com, bloggang.com เป็นต้น การทำเว็บไซต์จริง ไม่ควรใช้ของฟรี

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : goo.gl/guJysK

พื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ หรือ Hosting หรือ Web Hosting คืออะไร

ชื่อโดเมนเนม จะเป็นชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เหมือนชื่อบ้านเลขที่ หรือหมายเลขทะเบียนรถ จะต้องหาซื้อรถเพื่อใช้งาน กับหมายเลขทะเบียนที่มีจึงจะมีรถขับ เช่นเดียวกัน เมื่อมีชื่อโดเมนเนมแล้วก็จะต้องหาเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ จึงจะสามารถใช้ งานเว็บไซต์ได้ 2 ส่วนนี้ต้องทำงานร่วมกัน

พื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ทำหน้าที่อะไรบ้าง

พื้นที่เช่าทำเว็บไซต์มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น เว็บโฮสติ้ง โฮสติ้ง แต่ความหมายเดียวกัน คือเป็นที่เก็บไฟล์ เก็บข้อมูล ของ เว็บไซต์นั่นเอง ส่วนจะมีไฟล์อะไรบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่เว็บไซต์ได้ติดตั้งโปรแกรมอะไร เพื่อใช้ทำเป็นเว็บไซต์ เช่น WordPress, Joomla 3 เป็นต้น

ไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์มีอะไรบ้าง

พื้นที่เว็บไซต์คล้ายกับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของเรา สามารถเก็บไฟล์ได้ทุกประเภท แต่นิยมเก็บเฉพาะไฟล์ที่เกี่ยว ข้องกับเว็บไซต์เท่านั้น เช่น โปรแกรมทำเว็บไซต์ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์บทความ เป็นต้น ไฟล์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่นิยมนำมา เก็บจะเปลืองพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งมีผลต่อค่าเช่าที่จะเพิ่มขึ้น

การใช้งานพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์จะต้องทำอย่างไร

การใช้งานพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์นั้น เราจะต้องเสียค่าบริการ มีให้เลือกเช่าเป็นรายปี ตั้งแต่ราคา ไม่ถึง 100 บาท ขึ้นไป ตามแต่ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือความจุของพื้นที่ หากต้องการความจุมาก ค่าบริการต่อปีก็จะสูงตามไปด้วย โดยมีขนาด ความจุเป็น Mb, GB เป็นต้น

Author: timelessid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *